Västra Mälardalens Släktforskare - Kalender

Temamöte Gårdsforskning - På distans!
Tisdag 08 December 2020, 09:30 - 12:00
Träffar : 739
Kontakt Lars Karlsson

Temamöte - Gårdsforskning för släktforskare - decembermötet blir på distans via Zoom

Cirkeln vänder sig till släktforskare som vill fördjupa sin kunskap om forskning på gårdar, hus och torp och samtidigt få inspiration genom regelbundna möten med likasinnade.

Arbetsmetod: Vid sammankomsterna redovisar respektive deltagare sin aktuella gårdsforskning för att utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Dessutom diskuteras nya frågeställningar. Källor som berörs är bl a kartmaterial, skifteshandlingar, fotografier, kyrkohandlingar, domstolshandlingar, synehandlingar, genomförda inventeringar, böcker, hemsidor och Facebook. Träffarna planeras inte av cirkelledaren utan respektive deltagare planerar sin del. Träffarna hålls månadsvis och nya deltagare välkomnas. Cirkelledaren sammanställer vad som diskuterats under träffen och distribuerar detta till cirkeldeltagarna.

Förkunskaper: man bör ha genomgått en grundkurs i gårdsforskning eller ha motsvarande kunskap.

Välkommen!

Plats Hemma vid din egen dator med Zoom
Problem med Zoom? Kontakta Lars-Erik Käll, 070 466 86 03