Västra Mälardalens Släktforskare

Logga in

Logga in

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!

Västra Mälardalens Släktforskare - Kalender

VMS 18-H30 Gårdsforskning - Introduktion
Onsdag 12 December 2018, 09:30 - 12:00
Träffar : 692
Kontakt Lars Karlsson 070-324 54 43 eller Lars-Erik Käll 070 466 86 03

Gårdsforskning för släktforskare - Del 1 Introduktion till gårdsforskning

VMS utbildning i gårdsforskning är uppdelad på tre delcirklar där denna första del är obligatorisk. Varje del omfattar 4 - 5 tillfällen med 3 x 45 min.

  1. Introduktion till gårdsforskning 5 tillfällen
  2. Kartskatten på nätet med övningar
  3. Fastighets- och lagfartsböcker med övningar

Startdatum och tidpunkt på dagen/kvällen bestäms i samråd med deltagarna.

Om antalet anmälda deltagare är för lågt vid planerad cirkelstart senareläggs startdatumet. Cirkeln genomförs i Köping men möten kan förlägga till Arboga, Kungsör eller Kolsva om det blir deltagare från dessa orter.

Cirkelserien vänder sig till släktforskare med viss erfarenhet av kyrkoarkiven.

Cirkeldel 1 omfattar en allmän genomgång av källor som innehåller information om byar, gårdar, torp och bebyggelse på landet och i staden. Vi diskuterar vad de ger för typ av information och hur man kommer åt dem. Vi tittar gemensamt på några valda exempel som deltagarna själva kan upprepa hemma.

Cirkeldel 1 kräver inte att du har din dator med på mötena men det är ok om du vill ta med den, även om tiden för egna sökningar är begränsad. Abonnemang på i första hand Arkiv Digitals söktjänst AD Online behövs för att kunna köra exemplen själv. Elevabonnemang på Arkiv Digital kan beställas via cirkelledarna.

Cirkeln genomförs i samverkan med studieförbundet NBV som sänder ut kallelse och faktura på cirkelavgiften.

För mer information kontakta någon av cirkelledarna:

Plats VMS lokal på Forum på Västra Långgatan 2 i Köping