Handledning för hur man laddar ned visningsprogrammet DjVu som behövs för att kunna öppna Lantmäteriets kartor, finns i vårt Dokumentarkiv - Lathundar, tips. Logga in och klicka på länken här.