Västra Mälardalens Släktforskare (VMS)
Vårens program 2012

Första tisdagen (i regel) i varje månad träffas vi på IOGT-NTO Forum i Köping, sal Globen, kl. 18.30 om inget annat anges.

Datum Aktivitet
Tisdagen den 10/1 Ingela Welén håller föredrag om Malakias Andersson, som orsakade den stora branden i Köping 1889. Ingela har forskat fram nya uppgifter om Malakias öden

Tisdagen den 7/2 Årsmöte. Efter mötet föreläser Henry Segerström om Richard Dybeck. Föreningen bjuder på fika. Anmälan senast söndag kväll 5/2 för fika till Åke Dahlqvist, ake.dahlqvist(a)koping.net , 0221-150 00

Tisdagen den 6/3 Jan Eurenius jämför Genline och Ancestry och visar hur allt fungerar.

Lördagen den 17/3
Kl. 10.00-14.00
Biblioteken i Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva

Släktforskningens dag. Erfarna släktforskare hjälper såväl gamla som nya forskare att hitta sina rötter.
Tisdagen den 3/4 Inge Svensson berättar om hur husförhören gick till förr i tiden.

Tisdagen den 8/5 Birger Thorell, f.d. läkare i Kungsör, berättar om sjukdomar och deras behandling förr i tiden.

Tisdagen den 5/6
Avresa kl. 18.00
Samling vid OKQ8
Utflykt till Glanshammars kyrka, en av de kulturhistoriskt mest värdefulla kyrkorna i Örebro län. Samåkning i egna bilar.
Anmälan till Åke Dahlqvist, se ovan.


Släktforskardagarna 2012
hålls i Gävle den 25-26/8. 

Öppet Hus i Köping, Arboga, Kolsva och Kungsör:

Biblioteket i Köping: 17/1, 14/2, !4/3, 10/4, 14/5
Biblioteket i Arboga: 25/1, 29/2, 29/3, 26/4, 29/5
Hembygdsföreningens lokal i Kungsör (Hornsgatan 10): 23/1, 23/2, 21/3, 23/4, 23/5
Biblioteket i Kolsva: 12/1, 2/2, 1/3, 12/4, 3/5 

Öppet-hus-tider: kl. 17.30 – ca kl. 20.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum    Aktivitet
Tisdagen den 10/1    Ingela Welén håller föredrag om Malakias Andersson, som orsakade den stora branden i Köping 1889. Ingela har forskat fram nya uppgifter om Malakias öden.
Tisdagen den 7/2    Årsmöte. Efter mötet föreläser Henry Segerström om Richard Dybeck. Föreningen bjuder på fika. Anmälan för fika till Åke
Dahlqvist, ake.dahlgvist(@)koping.net. 0221-150 00.
Tisdagen den 6/3    Jan Eurenius jämför Genline och Ancestry och visar hur allt fungerar.
Lördagen den 17/3
Kl. 10.00-14.00
Biblioteken i Köping,
Arboga, Kungsör och Kolsva    Släktforskningens dag. Erfarna släktforskare hjälper såväl gamla som nya forskare att hitta sina rötter.
Tisdagen den 3/4    Inge Svensson berättar om hur husförhören gick till förr i tiden.
Tisdagen den 8/5    Birger Thorell, f.d. läkare i Kungsör, berättar om sjukdomar och deras behandling förr i tiden.
Tisdagen den 5/6
Avresa kl. 18.00
Samling vid OKQ8    Utflykt till Glanshammars kyrka, en av de kulturhistoriskt mest värdefulla kyrkorna i Örebro län. Samåkning i egna bilar.
Anmälan till Åke Dahlqvist, se ovan.