Första tisdagen (i regel) i varje månad träffas vi på IOGT-NTO Forum i Köping, sal Globen, kl. 18.30 om inget annat anges.

Datum

Aktivitet

15 aug kl.12-16

VMS deltager i Hantverkets dag vid Gammelgården i Köping.

28-29 aug     

Släktforskardagarna i Örebro.

7 sept

Resa till Riksarkivet i Arninge.

Anmälan till Åke Dahlqvist. Avresa kl. 07.00. Anmälan. Samling vid OK i Köping.

5 okt

Chris Henning från Genealogiska Föreningen ger oss värdefulla råd om innehållet i olika arkiv.

2 nov

Jan Eurenius från Genline informerar om alla Genlines tjänster och om Släktband och Bygdeband.

7 dec

Jan-Henrik Marinder från Ludvika informerar oss om kyrkogårdar och de lagar och förordningar, som gäller.

Öppet Hus i Köping, Arboga och Kungsör.

Biblioteket i Köping: 13/9, 19/10, 17/11 och 16/12.
Biblioteket i Arboga:   14/9, 20/10, 18/11 och 13/12.
Hembygdsföreningens lokal Hornsg. 10 i Kungsör:   14/9, 20/10, 18/11 och 13/12.

 Tid: kl. 17.30 – ca kl. 20.00.