Under 2014 gick tolv av Sveriges drivande DNA-släktforskare samman och grundade SSGG, the Swedish Society for Genetic Genealogy eller Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi.

Syftet med SSGG är att vara ett stöd för släktforskarna och driva DNA-släktforskningen i Sverige framåt. SSGG är ett nätverk där man träffas över Internet, främst via Facebookgruppen DNA-anor (men också fysiskt ibland) och där alla kan vara med. Det kostar inget att vara medlem i nätverket utan alla bidrar istället med sitt engagemang och sina kunskaper i stort som smått inom DNA-släktforskningen. Läs mer på SSGG:s hemsida.

Genealogiska Föreningen, GF, anordnade 23 november 2013 en DNA-dag i Stockholm. Två av föredragen filmades:

DNA-jämförelse som verktyg i släktforskning, Magnus Bäckmark
Senaste nytt inom DNA-släktforskningen och om Buresläktens stamfaders Y-kromosom, Peter Sjölund

Se dessa på GF:s hemsida.

Är DNA-prov en genväg till släktforskningen? Vilka möjligheter och vilka risker ger den nya tekniken?

Se intressanta föreläsningar och diskussionen om DNA-provning i släktforskningen här!
Föreläsningarna är från serien Fakultet X, Uppsala universitet.

Länkar:
DNA-genealogi, Wiki-Rötter
DNA-anor, sluten grupp i Facebook