Logga in

Logga in

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!

Höstens utbildningsprogram

Höstens utbildningsprogram innehåller aktiviteter för såväl nybörjare som är nyfiken på släktforskning och för föreningsmedlemmar som vill vidareutveckla sin förmåga inom lika delar av det snabbt växande släktforskarbranschen. Gemensamt för alla föreningens aktiviteter är att vi träffas under trevliga former och lär av varandra.

Introduktion till släktforskning i form av "Öppet hus"

Öppet hus har vi en kväll i månaden i biblioteken i Arboga och Kungsör, Brukskyrkan i Kolsva, och i släktforskarlokalen på Forum i Köping. I höstens program och i föreningskalender här på hemsidan kan du se vilka datum och tider som gäller.
Alla är välkomna!

Studiecirklar för nybörjare och för mer avancerade släktforskare

Föreningen utbud av studiecirklar i samarbete med NBV hittar du under "Anmälan till utbildning". Vi har satt preliminära startdatum. Genom att klicka på aktivitetsrubriken får du mer information om respektive cirkel.
Två nya cirkeltyper finns i utbudet. "Gårdsforskning för släktforskare" och "Digitalisering och arkivering av gamla bilder". Det senare tar du del av genom att deltaga i föreningens "Glasplåtsprojekt" (Läs mer om projektet i vårt medlemsblad AnSpråket nr 2, 2016).

Tematräffar  inom specifika områden

En mötesform är det vi kan kalla "Café-möten" dvs vi träffas över en kopp kaffe och diskuterar något ämne inom släktforskning. Redan inplanerade cafémöten är "Släktboks-fika", "Photoshop-fika" och "DNA-café". Mötena är öppna för alla medlemmar, de som gått en studiecirkel i ämnet såväl de som bara vill vara med och utbyta kunskaper och erfarenheter. Du hittar datum och tider för mötena i föreningskalendern på hemsidan.

Föreningsmöten med föreläsare

I föreningsprogrammet finns fyra medlemsmöten inplanerade. Där får vi bland annat veta mera om släktforskning med hjälp av DNA den 28 september, hur man letar efter okända fäder den 1 november och en överblick av olika släktforskningshjälpmeder den 6 december. Läs mer i föreningens program här på hemsidan och i AnSpråket, vårt medlemsblad.

Välkommen till en intressant höst!

Medlemssidor

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!