Logga in

Logga in

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!

Protokoll fört vid Årsmötet 2011-02-01

Närvarande: Ca 70 medlemmar

1. Mötets öppnande

Åke hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Årsmötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara behörigen utlyst.

Medlemssidor

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!