Logga in

Logga in

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte
tisdagen den 13 februari kl. 18.30
i Teatersalongen på Forum i Köping.

Efter mötet håller Sven-Erling Nilsson ett föredrag med titeln ”Polismannen”.

VI BJUDER PÅ FIKA. Välkomna!

Föredragningslista

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande
§ 3. Val av mötesordförande
§ 4. Val av mötessekreterare
§ 5. Val av justeringsmän
§ 6. Godkännande av föredragningslistan
§ 7. Verksamhetsberättelse
§ 8. Resultaträkning
§ 9. Revisionsberättelse
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2018
§ 12. Val av styrelsemedlemmar på 2 år

a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Materielansvarig
d) Ledamot 1
e) Ledamot 3
f) Suppleant 1

§ 13. Val av två revisorer + en suppleant
§ 14. Val av valberedning 1 år (3 st.)
§ 15. Budgetförslag för 2018
§ 16. Beslut om medlemsavgift för 2019
§ 17. Övriga frågor
§ 18. Mötet avslutas


Medlemssidor

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!