Aktiviteter från plats : Köping, VMS Släktforskarlokal[Visa karta][Få vägbeskrivning]

Kom igång med släktforskning och med släktforskningsprogrammet "Min Släkt"

Målet för cirkeln är att deltagarna ska få tillräckligt med kunskap för komma igång med sin släktforskning och lära sig dokumentera resultaten i släktforskningsprogrammet "Min släkt".

Cirkeln omfattar 5 tillfällen med 3 x 45 minuter.

Deltagarnas förkunskaper

Cirkeln vänder sig till nybörjare utan förkunskaper om släktforskning. Även nybörjare med viss erfarenhet av kyrkoarkiven men som önskar lära sig hur man använder släktforskningsprogrammet "Min släkt" är välkomna.

Cirkeldeltagarna förutsätts ha grundläggande kunskap om hur man söker information på internet med en dator d.v.s. uppstartning och avstängning av datorn och själva knappandet.

Förutsättningar

Cirkeln bygger på att deltagaren jobbar med sin egen släktforskning mellan cirkelträffarna och tar upp de frågor och problem som uppstått, kommande cirkelträff.

Deltagarna förutsätts ha tillgång till egen dator och att de som har bärbar dator tar med den till cirkeln. Deltagare som saknar bärbar dator kan låna dator av VMS under cirkelträffen.

Tillgång till kyrkoarkiven sker via abonnemang på Arkiv Digital Online alternativt på Riksarkivets SVAR. SVAR är troligen kostnadsfritt 2018 medan Arkiv Digital tillhandahåller elevabonnemang till rabatterat pris.

Programmet "Min släkt" kan användas inledningsvis i prova på version men licens behöver köpas för full användning.

Studiematerial

Cirkeln kräver ingen speciell studielitteratur. Arkiv Digitals och Riksarkivets handledningar som finns tillgängliga på nätet kommer att användas.

Cirkelledare

Carna Huggare, Mobil: 070 867 60 03

Startdatum 2018-01-15 9:00
Slutdatum 2018-01-15 11:30
Anmälan start datum 2017-11-28 0:00
Antal platser 6
Datum för sista anmälan 2018-01-15 0:00
Pris/person 400 SEK
Plats
Köping, VMS Släktforskarlokal
Västra Långgatan 2, 731 32 Köping, Sverige
Köping, VMS Släktforskarlokal
400 SEK 6

Välkommen till höstens "släktboksfika" i VMS lokal på Forum i Köping

Målet med cirkeln är att inspirera deltagarna att skriva på sina släktberättelser. Vid varje cirkelträff bestäms en hemuppgift med ett "tema" som kan passa in i var och ens berättelse. De deltagare som vill kan maila sina alster till övriga deltagare inför den kommande träffen.

Vid cirkelträffarna diskuteras erfarenheterna och resultaten av hemuppgiften. Inget av det som skrivs förs vidare utan författarens uttryckliga medgivande. Deltagarna uppmuntras att lämna bidrag till redaktörerna för föreningens hemsida och medlemsblad.

Cirkeln omfattar 4 tillfällen med 3 studietimmar med en månads mellanrum.

Cirkelledare: Lars-Erik Käll, tel: 070-466 86 03 och Elisabeth Karlsson tel: 070-586 85 00

 Medtag 10 kr till fika.

Välkommen!

Startdatum 2018-01-16 9:00
Slutdatum 2018-01-16 11:30
Anmälan start datum 2017-11-28 0:00
Antal platser 12
Datum för sista anmälan 2018-04-17 0:00
Pris/person Gratis
Plats
Köping, VMS Släktforskarlokal
Västra Långgatan 2, 731 32 Köping, Sverige
Köping, VMS Släktforskarlokal
12

Gårdsforskning för släktforskare - Del 2 Kartskatten på nätet med övningar

Vårens utbildning i gårdsforskning är uppdelad på tre delcirklar där denna andra del är frivillig men förutsätter att du har gått del 1 innan eller har motsvarande kunskaper.

  1. Introduktion till gårdsforskning
  2. Kartskatten på nätet med övningar
  3. Fastighets- och lagfartsböcker med övningar

Cirkelserien vänder sig till släktforskare med viss erfarenhet av kyrkoarkiven och varje del omfattar 4 tillfällen med 3 x 45 min.

I cirkeldel 2 börjar vi med en genomgång av möjligheterna med källor som Eniro, Hitta.se och moderna kartor på nätet. Tyngdpunkten läggs dock på historiska kartor och protokoll i Lantmäteriets arkiv för historiska kartor, Riksantikvarieämbetets kartdatabas för Fornsök och Ortnamnsregistret under Institutet för språk och folkminnen. Här finns det tid för egna sökningar. Deltagaren får underlag på de exempel som visas så de kan upprepa dem själva.

Cirkeldel 2 förutsätter att du har din dator med på mötena för egna sökningar på övningsexemplen. Karttjänsterna vi använder är gratis så inga speciella abonnemang behövs.

Cirkeln genomförs i samverkan med studieförbundet NBV som sänder ut kallelse och faktura på cirkelavgiften.

Startdatum och tidpunkt på dagen/kvällen bestäms i samråd med deltagarna. Om antalet anmälda deltagare är för lågt vid planerad cirkelstart senareläggs startdatumet. Cirkeln genomförs i Köping men möten kan förlägga till Arboga, Kungsör eller Kolsva om det blir deltagare från dessa orter.

För mer information kontakta någon av cirkelledarna:
Lars-Erik Käll Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lars Karlsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
alternativt VMS Utbildningssamordnare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkommen!

Startdatum 2018-01-17 0:00
Slutdatum 2018-02-14 0:00
Anmälan start datum 2017-11-10 0:00
Antal platser 8
Datum för sista anmälan 2018-01-17 0:00
Pris/person 400 SEK
Plats
Köping, VMS Släktforskarlokal
Västra Långgatan 2, 731 32 Köping, Sverige
Köping, VMS Släktforskarlokal
400 SEK 8

Gårdsforskning för släktforskare - Del 3 Fastighets- och lagfartsböcker med övningar

Vårens utbildning i gårdsforskning är uppdelad på tre delcirklar där denna tredje del är frivillig men förutsätter att du har gått del 1 innan eller har motsvarande kunskaper.

  1. Introduktion till gårdsforskning
  2. Kartskatten på nätet med övningar
  3. Fastighets- och lagfartsböcker med övningar

Cirkelserien vänder sig till släktforskare med viss erfarenhet av kyrkoarkiven och varje del omfattar 4 tillfällen med 3 x 45 min.

I cirkeldel 3 bekantar vi oss med Riksarkivets SVAR och Nationella ArkivDatabasen NAD. Detta för att kunna hitta till rätt fastighets- och lagfartsböcker oavsett om de är digitaliserade eller inte. Vi lär oss hitta rätt arkiv, beställa utdrag från arkivet mm. Här finns det tid för egna sökningar. Deltagaren får underlag på de exempel som visas så de kan upprepa dem själva.

Cirkeldel 3 förutsätter att du har din dator med på mötena. För genomförandet krävs åtkomst av abonnemang på både Arkiv Digitals söktjänst AD Online och Riksarkivets SVAR/NAD. De ingår inte i cirkelavgiften. Deltagarna kan komplettera med elevabonnemang.

Cirkeln genomförs i samverkan med studieförbundet NBV som sänder ut kallelse och faktura på cirkelavgiften.

Startdatum och tidpunkt på dagen/kvällen bestäms i samråd med deltagarna. Om antalet anmälda deltagare är för lågt vid planerad cirkelstart senareläggs startdatumet. Cirkeln genomförs i Köping men möten kan förlägga till Arboga, Kungsör eller Kolsva om det blir deltagare från dessa orter.

För mer information kontakta någon av cirkelledarna:
Lars-Erik Käll Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lars Karlsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
alternativt VMS Utbildningssamordnare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkommen!

Startdatum 2018-01-18 0:00
Slutdatum 2018-02-08 0:00
Anmälan start datum 2017-11-10 0:00
Antal platser 8
Datum för sista anmälan 2018-01-18 0:00
Pris/person 400 SEK
Plats
Köping, VMS Släktforskarlokal
Västra Långgatan 2, 731 32 Köping, Sverige
Köping, VMS Släktforskarlokal
400 SEK 8